ELEKTRYK

ELEKTRYK.
DLA KOGO?

Czy można wyobrazić sobie współczesny świat bez elektryczności? Bez urządzeń elektrycznych? 
Oczywiście, że nie. To dzięki pracy tysięcy elektryków
na całym świecie każdego dnia wytwarzana, przesyłana
i bezpiecznie dostarczana jest energia elektryczna
do naszych domów, firm i instytucji. To właśnie absolwenci szkół branżowych w zawodzie elektryka serwisują różnorakie urządzenia elektryczne
i projektują nowe. To dzięki ich pracy korzystać możemy z wynalazków współczesnego świata.

Dołącz do nich. Zostań elektrykiem. W XXI w. pracy w tej branży nie braknie!!!

CZYM ZAJMUJE SIĘ ELEKTRYK?

Wykonywaniem instalacji elektrycznych oraz badaniem ich stanu w czasie eksploatacji.

Przeprowadzaniem kontroli jakości urządzeń elektrycznych w procesie produkcji
i eksploatacji.

Instalowaniem, obsługiwaniem
i serwisowaniem maszyn
i urządzeń elektrycznych.

Nadzorowaniem ruchu sieci elektroenergetycznej.

Budowaniem i eksploatacją linii napowietrznych
i kablowych.

Budowaniem systemów: klimatyzacyjnych, energii odnawialnej, „inteligentnych domów”.

GDZIE MOŻE PRACOWAĆ?

  • w firmach świadczących usługi z zakresu montażu, pomiarów i remontów instalacji elektrycznych, 

  • w firmach świadczących usługi z zakresu montażu sterowania nowoczesnymi układami napędowymi, 

  • w zakładach przemysłowych przy montażu, instalowaniu, konserwacji i eksploatacji przemysłowych urządzeń i sieci, 

  • w zakładach remontujących sprzęt elektroenergetyczny,

  • w zakładach produkujących urządzenia elektryczne, 

  • w zakładach energetycznych jako dyżurny stacji, dyżurny nastawni w elektrowni. 

CELE KSZTAŁCENIA

Wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych
na podstawie dokumentacji technicznej.

Montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych
na podstawie dokumentacji technicznej.

Konserwacja instalacji, maszyn
i urządzeń elektrycznych.

KWALIFIKACJE ORAZ JĘZYKI OBCE

ELE.02
Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
JĘZYKI OBCE DO WYBORU
język angielski lub język niemiecki