TECHNIK ELEKTRYK

TECHNIK ELEKTRYK.
DLA KOGO?

Technik elektryk to zawód, którego praca wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych, maszyn, urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania energią elektryczną . Technik elektryk przygotowany jest do projektowania, wykonywania, diagnozowania stanu, dokonywania napraw instalacji elektrycznej oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.

CZYM ZAJMUJE SIĘ TECHNIK ELEKTRYK?

Projektowaniem instalacji
i sieci elektrycznych.

Montażem 
i naprawą instalacji elektrycznej i elektronicznej.

Instalowaniem 
i obsługiwaniem maszyn
i urządzeń elektrycznych oraz układów energoelektronicznych.

Wykonywaniem przeglądów technicznych instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Lokalizowaniem uszkodzeń, dokonywaniem napraw, konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

GDZIE MOŻE PRACOWAĆ?

  • w zakładach energetycznych,

  • w firmach naprawiających sieci inteligentne,

  • w biurach projektowych jako projektant inteligentnych instalacji,

  • w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego do inteligentnego domu,

  • w firmach projektujących i montujących instalacje inteligentne, 
    absolwent naszej szkoły może też założyć własną działalność gospodarczo-usługową (np. usługi elektroinstalacyjne sieci inteligentnych).

CELE KSZTAŁCENIA

Wykonywanie
i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej.

Montowanie
i uruchamianie maszyn
i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej.

Wykonywanie konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Eksploatacja instalacji elektrycznych.

Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych.

KWALIFIKACJE ORAZ PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

ELE.02
Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
ELE.05
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
matematyka

Fizyka