TECHNIK MECHATRONIK

TECHNIK MECHATRONIK.
DLA KOGO?

Technik mechatronik to nowoczesny, wymagający
i poszukiwany zawód na rynku pracy. Mechatronik to osoba, która potrafi projektować nowoczesne urządzania i linie produkcyjne. Potrafi łączyć umiejętności wielu dziedzin nauki, gdyż wymaga tego współczesny przemysł.

Obserwuje się stały wzrost zapotrzebowania na specjalistów w tym zawodzie. Znajdują oni zatrudnienie w przemyśle, energetyce, medycynie, budownictwie i wielu innych branżach.

CZYM ZAJMUJE SIĘ TECHNIK MECHATRONIK?

Instalowaniem, konserwacją, użytkowaniem i  naprawą urządzeń mechatronicznych.

Projektowaniem i programowaniem urządzeń mechatronicznych.

Obsługą i programowaniem sterowników PLC.

Obsługą urządzeń współczesnych linii produkcyjnych.

GDZIE MOŻE PRACOWAĆ?

  • w zakładach przemysłu o zautomatyzowanym
    i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym, 

  • w firmach zajmujących się programowaniem sterowników przemysłowych PLC i CNC,

  • w zakładach produkujących i serwisujących sprzęt mechatroniczny,

  • w placówkach rozwojowo-badawczych opracowujących procesy technologicznych urządzeń i układów mechatronicznych, 

  • w warsztatach samochodowych,

  • w serwisach RTV i AGD.

CELE KSZTAŁCENIA

Montowanie urządzeń
i systemów mechatronicznych.

Wykonywanie rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych. 

Wykonywanie konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych. 

Eksploatacja urządzeń
i systemów mechatronicznych. 

Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń
i systemów  mechatronicznych. 

Programowanie urządzeń
i systemów mechatronicznych. 

KWALIFIKACJE ORAZ PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

ELM.03
Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych 
ELM.06
Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
matematyka

fizyka