TECHNIK TELEINFORMATYK

TECHNIK TELEINFORMATYK.
DLA KOGO?

Technik teleinformatyk to zawód, który łączy w sobie trzy dyscypliny nauki: elektronikę, informatykę
oraz zdobycze telekomunikacji.

W obecnych czasach trudno wyobrazić sobie zwyczajne życie bez Internetu, telefonów, czy telewizji. Użytkujemy je w dużej mierze przy pomocy nauki, jaką jest teleinformatyka. Kierunek ten kształci specjalistów, którzy bez trudności poruszają się
w tematyce projektowania lokalnych sieci komputerowych i techniki światłowodowej, konfiguracji urządzeń sieciowych przewodowych
i bezprzewodowych, konfiguracji central telefonicznych, budowie instalacji okablowania teleinformatycznego czy administrowania systemami Windows i Linux.

Do zadań technika teleinformatyka może więc należeć, np. projektowanie prostych sieci komputerowych
oraz administrowanie nimi.

CZYM ZAJMUJE SIĘ TECHNIK TELEINFORMATYK?

Zarządzaniem systemami informatycznymi.

Zabezpieczeniem sieci przed zagrożeniami zewnętrznymi.

Pogłębianiem wiedza z zakresu informatyki, elektroniki i telekomunikacji.

GDZIE MOŻE PRACOWAĆ?

  • w przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych
    i teleinformatycznych,

  • w firmach sprzedających i montujących sprzęt teleinformatyczny, kamery i telefony komórkowe,

  • w organach administracji publicznej,

  • może prowadzić własną działalności gospodarczą.

CELE KSZTAŁCENIA

Projektowanie i obsługiwanie sieci komputerowych, w tym sieci rozległych.

Obsługiwanie urządzeń LAN/WAN.

Konfigurowanie i obsługiwanie serwerów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Wdrażanie sieci komórkowych LTE i 5G.

Tworzenie dokumentacji sieci teleinformatycznej.

KWALIFIKACJE ORAZ PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

INF.07
Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi
INF.08
Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
matematyka

język angielski