TECHNIK AUTOMATYK

TECHNIK AUTOMATYK.
DLA KOGO?

Technik automatyk to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania, dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji
z wykonywanej pracy. Nowoczesny przemysł opiera się na zautomatyzowanych liniach produkcyjnych.

Pracodawcy oczekują absolwenta wyposażonego
w wiele kluczowych umiejętności i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość, pogłębiać swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych.

CZYM ZAJMUJE SIĘ TECHNIK AUTOMATYK?

Diagnostyką urządzeń
i instalacjami automatyki.

Przeglądami technicznymi
i konserwacją urządzeń instalacji automatyki.

Montażem urządzeń i instalacji automatyki.

GDZIE MOŻE PRACOWAĆ?

  • w służbach utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych,

  • w warsztatach naprawczych elementów i urządzeń
    oraz aparatury automatyki,

  • w placówkach rozwojowo-badawczych,

  • w pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych zajmujących się projektowaniem elementów i urządzeń automatyki,

  • w zakładach przemysłowych produkujących lub stosujących urządzenia automatyki.

CELE KSZTAŁCENIA

Montowanie, obsługiwanie i uruchamianie urządzeń i instalacji automatyki przemysłowej.

Diagnozowanie i remontowanie urządzeń i instalacji automatyki przemysłowej.

Testowanie prototypów nowych lub zmodyfikowanych urządzeń i układów automatyki.

Programowanie sterowników PLC.

KWALIFIKACJE ORAZ PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

ELM.01

Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

ELM.04

Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

Matematyka

Fizyka